အပူလြန္ကဲမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ Beats Pill XL စပီကာမ်ားကို Apple ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

11216592_10152975595097825_5610498569606894448_n.jpg

အပူလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အတြက္ Beat Pill XL စပီကာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ Apple က သံုးစြဲသူမ်ားထံ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Apple သည္ အဆိုပါ စပီကာမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး ဝယ္ယူထားသူမ်ားထံ ေငြျပန္အမ္းသြားမည္ဟု ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

၎စပီကာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ဘက္ထရီသည္ အပူလြန္ကဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Beats Pill XL စပီကာမ်ားတြင္ စပီကာသံပန္း၌ Beats “b” အမွတ္တံဆိပ္ ပါဝင္ၿပီး လက္ကိုင္တြင္ beats pill XL ဟု ေရးသားထားသည္။ ၎ကို အနက္ေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အျဖဴေရာင္တို႔ျဖင့္ ရရိွႏိုင္သည္။

Apple သည္ Beats Pill XL စပီကာ ဝယ္ယူသူမ်ားထံ ၃၂၅ ေဒၚလာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၎စပီကာမ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ Apple ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၂၉၉ ေဒၚလာ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရိွေစရန္အတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ ထပ္မံေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Beats Pill XL စပီကာ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ Apple ၏ Beats Pill XL Speaker Recall Program စာမ်က္ႏ်ာသို႔ သြားေရာက္ကာ စပီကာမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ျပန္အမ္းေငြ လက္ခံရရိွႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ကို ေလ့လာႏိုင္သည္။

Beats Pill XL စပီကာမ်ားကို Beats by Dre မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: CNET