ဗီြဒီယို ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီ BrightRoll ကုိေဒၚလာသန္း ၆၄၀ ျဖင့္ Yahoo ဝယ္ယူ

BrightRoll+-Yahoo.jpg

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Yahoo သည္ တီဗြီ၊ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားရွိ ဗြီဒီယို ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဝယ္ယူေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေသာ BrightRoll ကုမၸဏီအား ေဒၚလာသန္း ၆၄၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝယ္ယူမႈကို Yahoo သည္ blog post တြင္အတည္ျပဳ သြားခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ မယ္ရီဆာေမယာက ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေၾကာ္ျငာမ်ား ေနရာတြင္ BrightRoll ေၾကာ္ျငာမ်ား အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ Yahoo ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ ပုံစံသစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ လူမႈေရးမီဒီယာ၊ ဘဝေနထိုင္မႈ၊ မိုဘိုင္းႏွင့္ ဗြီဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ကုမၸဏီကို ျပန္လည္တိုးတက္ ေစလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမယာက blog post တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဗီြဒီယိုႏွင့္ မိုဘုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ ေမယာ၏ ကုမၸဏီကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ Yahoo အေနျဖင့္ Bright Roll ကုိဝယ္ယူလုိက္ျခင္းျဖင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဗြီဒီယိုေၾကာ္ျငာမ်ားကို channel အႏွ႔ံျဖန္႔ေဝ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Yahoo အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ Google ႏွင့္ Facebook တို႔ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီသုံးခုသည္ မိုဘုိင္းေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဖိအားမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဝက္ဘ္ဗြီဒီယို ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံရရွိေနၾကၿပီး ၎ႏႈန္းထားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကထက္ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET