အစားအေသာက္ပံုမ်ားမွ ကယ္လိုရီ တြက္ခ်က္ေပးမည့္ app တစ္မ်ိဳးကို Google ဖန္တီးေန

11391747_10152974152772825_1642967162220607232_n.jpg

Google သည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၿပီး ၎တြင္ ပါဝင္သည့္ ကယ္လိုရီ အခ်က္အလက္မ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ artificial intelligence (AI) သုေတသီမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို Im2Calories ဟုေခၚတြင္ၿပီး ၎ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ေဘာ့စတြန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ Rework Deep Learning Summit ၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း Popular Science မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Popular Science ၏ အဆိုအရ Im2Calories သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရိွ pixel တစ္ခုစီကို အတြင္းက်က် ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာကာ တြက္ခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Im2Calories သည္ Instagram post မ်ားကဲ့သို႔ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း Google သုေတသနသိပၸံပညာရွင္ ကီဗင္မာဖီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Im2Calories သည္ စမ္းသပ္အဆင့္သာ ရိွေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါ နည္းပညာအတြက္ မူပိုင္ခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မာဖီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: Mashable