ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စá

uk-cyber.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳမႈမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးဦးစီးဌာန ဟူ၍ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန႐ုံး၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္သက္က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၁၅ မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္အရ ၁.၄.၂၀၁၅ မွ စတင္ၿပီးဖြဲ႕ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီး႐ံုး(အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္႐ုံး)၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းတို႔ စၿပီး ေပါ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အြန္လိုင္းသံုးစြဲႏိုင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ ဦးစီးဌာနသစ္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ E-mail & Internet သံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ရာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈလည္း ႀကံဳလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ သတိေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အဆိုပါ ဦးစီဌာနသစ္မွ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္ပိုင္းမွာ အြန္လိုင္းက ေနေငြေပးေခ်မႈေတြ ရွိလာမယ္။ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ Password အခိုးခံ ရတာေတြလည္း ရွိခ်င္ ရွိလာမယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို အသိပညာေပးဖို႔၊ လံုၿခံဳေရးလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြကိုပါ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ား လံုၿခံဳ စိတ္ခ်စြာ အြန္လိုင္း သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ပါ ”ဟု ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဦးစီဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ လက္ရွိပညာရွင္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ခြဲထြက္လာေသာ eGovernment မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးအဆင့္ကို တရားဝင္ဌာနအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ အာဆီယံေဒသခြဲ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔ကိုပါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းဥပေဒႏွင့္ ဆိုက္ဘာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။