ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ အထိ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီ ဟ

sim-card-2.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ လ ၃၁ ရက္အထိ စာရင္းအရ မုိဘုိင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆမွာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၏ အေမးကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေစာထူးသာက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅ မတ္လ ၃၁ ရက္ အထိကို MPT အေနနဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္ (၁၈၃၆၆၀၃၆) ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္သလို Ooredoo အေန နဲ႔ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ (၃,၃၂၉,၀၀၀) နဲ႔ Telenor အေနနဲ႔ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ (၆,၄၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေစာထူးသာက ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးတြင္ရွိေသာ ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း၂၈ သန္းေက်ာ္ (၂၈,၀၉၅,၀၀၀) ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁.၄ သန္းရွိရာ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ပမာဏမွာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။