ကမ႓ာ့အေသးငယ္ဆံုး 128GB USB 3.0 flash drive ကို SanDisk မိတ္ဆက္

11390379_10152972290147825_5812377000950239007_n.jpg

သိုေလွာင္မႈထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ လူသိမ်ားသည့္ SanDisk ကုမၸဏီသည္ ကမ႓ာ့အေသးငယ္ဆံုး USB 3.0 flash drive ျဖစ္ေသာ 128GB SanDisk Ultra Fit USB 3.0 flash drive ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

တစ္လက္မ၏ ေလးပံုသံုးပံု အရြယ္ခန္႔သာရိွေသာ အဆိုပါ flash drive ၏ အရြယ္အစားမွာ အက်ယ္ ၀.၆၃ လက္မႏွင့္ အျမင့္ ၀.၃၅ လက္မ ျဖစ္သည္။

SanDisk ၏ 128GB drive သည္ သိုေလွာင္မႈ ပမာဏ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ notebook သံုးစြဲသူမ်ားထံ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ drive ကို အၿမဲတမ္း တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ အျခား content မ်ားကို drive အား connect/disconnect လုပ္ရန္ မလိုဘဲ အခ်ိန္တိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီကမူ ၎ drive ကို notebook, tablet, TV, in-car audio system ႏွင့္ ဂိမ္းစက္မ်ားတြင္ သိုေလွာင္မႈ ပမာဏ တိုးျမႇင့္လိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ SanDisk ၏ drive သစ္ကို 16GB, 32GB ႏွင့္ 64GB မ်ားျဖင့္လည္း ရရိွႏိုင္ၿပီး USB 3.0 port တစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းႏႈန္း တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 130 megabytes ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚလာ ၂၀၀ တန္ 256GB Ultra USB 3.0 flash drive ကိုလည္း ကုမၸဏီမွ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ drive သည္ Ultra Fit ထက္ အရြယ္ႀကီးမားၿပီး ရွည္လ်ားသည္။ ၎ကို 16GB, 32GB, 64GB, 128GB မ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ၿပီး အခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းႏႈန္းမွာ 100MB/s ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ drive ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ဖိုင္မ်ားအတြက္ folder မ်ားကို password ျဖင့္ ကာကြယ္ထားႏိုင္မည့္ SanDisk ၏ SecureAccess ပါဝင္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ဖိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ဖ်က္မိသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္မည့္ Rescue Pro ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုလည္း တစ္ႏွစ္အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးထားသည္။ 128GB SanDisk Ultra Fit USB 3.0 flash drive ၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉.၉၉ ျဖစ္သည္။

Ref: CNET