အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတြင္ အြန္လိုင္းစတိုးမ်ား Xiaomi ဖြင့္လွစ္မည္

Mi-store-XIaomi-Mi-com.jpg

Xiaomi သည္ လာမည့္ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း အြန္လို္င္း Mi.com စတိုးမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖုန္းမ်ားကိုမူ ဝယ္ယူႏို္င္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စတိုးမ်ားကို  ဇြန္  ၂ ရက္ ယူေက၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္ ၁ ရက္မွသာ စတိုးကိုဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။  ၎ Xiaomi စတိုးမ်ားတြင္ Mi Power Bank, Mi Headphone မ်ားႏွင့္ Mi Band အပါအဝင္ အျခား accessory မ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ iPhone 6 မ်ားကို အနည္းဆုံး ၃.၅  ႀကိမ္ခန္႔ အားသြင္းေပးႏိုင္သည့္ 10400 mAh ဘက္ထရီႏွင့္ ပါးလႊာေသာ 5000 mAh ဘက္ထရီဟူ၍ power bank ႏွစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ၎ power bank တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ႏွင့္ ၁၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာေပးသည့္ Mi Band တို႔ကို ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သလို Mi Headphone မ်ားကိုလည္း ကန္ေဒၚလာ ၈၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: TheNextWeb