၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗြီဒီယိုဂိမ္း လုပ္ငန္းမ်ား အေမရိကန္ စီးပြားေရးထက္ ေလးဆ ႀကီးထြားလာေၾကာင္း စá

game-store.jpg

ဂိမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားထက္ ေလးဆႀကီးထြားလာေၾကာင္း Entertainment Software အဖြဲ႕အစည္း၏ စစ္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

Candy Crush Saga ႏွင့္ Clash of Clans  ဂိမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ မိုဘိုင္းဂိမ္းမ်ားကို စမတ္ဖုန္း ပိုင္ဆိုင္သူတိုင္း ကစားေနၿပီး အေမရိကန္ရွိ စားသုံးသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ၎ဂိမ္းအတြင္ရွိ gift မ်ားကို ဝယ္ယူေနလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗြီဒီယို ဂိမ္းေစ်းကြက္သည္ ႀကီးမားလာၿပီး ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဂိမ္းေဆာ့ကစားသူ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ဗြီဒီယုိ ဂိမ္းေစ်းကြက္သည္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာၿပီး အေမရိကန္ စီးပြားေရးတြင္ ၆.၂ ဘီလီယံအထိ ပါဝင္လာသည္။  ထိုကဲ့သို႔ တုိးတက္မႈသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးထက္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ေလးဆျမင့္မားေနေၾကာင္း Entertain-ment Software အဖြဲ႕အစည္း ကုန္သြယ္မႈ အုပ္စုမွ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမၻာ တစ္ဝန္းတြင္ စမတ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် မိုဘိုင္းဂိမ္း ကစားသူအ ေရအတြက္ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က စမတ္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ ၁ ဘီလီယံရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူ ၁.၇၅ ဘီလီယံ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  သုေတသန ကုမၸဏီ eMarketer မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မိုဘုိင္းဂိမ္း ေဆာ့ကစားမႈ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ စီးပြားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ထြန္းလာေနေၾကာင္း Wedbush လုံၿခဳံေရး ကုမၸဏီမွဆန္းစစ္သူ မိုက္ကယ္ပတ္တာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားအတြက္ ဂိမ္းမ်ားစြာ ရွိလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေနရာမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း အလုပ္အကုိင္ ေနရာတိုးတက္မႈသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးကို ဆက္လက္ေက်ာ္လြန္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္တာက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref : CNET