ျပည္တြင္းေရာက္ Smart Watch မ်ား

Diar Bluetooth Bracelet

Bluetooth Bracelet မ်ားကို စိတ္ဝင္စားၾကေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ Diar Bluetooth ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Smart  အေနျဖင့္ ဒီဇိုင္းေသသပ္ လွပကာ အသံုးျပဳပံု လြယ္ကူၿပီး အလြယ္တကူ ဝတ္ဆင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။ Function အေနျဖင့္ Phone, Message, Pedometer, Music Player, Alarm, Anti-lost Alarm စသည့္ Function မ်ားပါ၀င္သည္။ Anti-lost Alarm စနစ္အေနျဖင့္ မိမိဖုန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ဖုန္းႏွင့္ ၁၅ မီတာ ေဝးကြာသြားပါက Alarm စနစ္ေအာ္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖုန္းေပ်ာက္ရွျခင္းကို ကာကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္း- ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ 8 Ray Mobile ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၄၁၇၀ တြင္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္။
Galaxy Gear 2 (Clone)

ေစ်းကြက္ထဲသို ့Galaxy Gear 2 (Clone) ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။ အဆိုပါ Smart နာရီကို Android ႏွင့္သာမက i- Device မ်ားျဖင့္လည္း တြဲဖက္အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ Function မ်ားအေနျဖင့္ phone, message, pedometer, music player, calendar, Sound record,Video record, Alarm, calculator, sleep monitor, Anti lost Alarm တို ့ပါ၀င္ၿပီး Anti lost Alarm စနစ္မွာ မိမိဖုန္းအား တေနရာတြင္ က်န္ခဲ့ပါက အခ်က္ေပးသံ ထြက္ေပၚေပးမည္ ျဖစ္သည္။ နာရီပံုစံမ်ားအား မိမိႏွစ္သက္သည့္ ပံုစံေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳနိုင္သည္။ ဖုန္းအေနျဖင့္လဲ အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး MPT ႏွင့္ Telenor Simcard မ်ား အသံုးျပဳနိုင္ကာ Internet အသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Internal momery မလံုေလာက္ပါက 16GB ထည့္သြင္း အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း-  က်ပ္ျဖင့္ 8Ray Mobile ဖုန္း- ၀၉ ၅၁၁၄၁၇၀ တြင္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။
U8 Smart Watch

ဒီဇိုင္းအေနႏွင့္ေရာ အေရာင္အေနျဖင့္ပါ ႏွစ္သက္စရာ ေကာင္းလွသည့္ U8 Smart Watch ျဖစ္သည္။ Bluetooth စနစ္ျဖင့္ မိမိ Smart Phone ကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ပါဝင္သည့္ Function မ်ားအေနျဖင့္ Phone, Message, Music Player, Pedometer, Anti Lost Alarm စနစ္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး SimCard ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏုိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေစ်းႏႈန္း- ၄၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ 8 Ray Mobile ဖုန္း-၀၉ ၅၁၁၄၁၇၀ တြင္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္မည္။
Xiaomi Band Fitness Tracker

မိမိ၏ တစ္ေန႔တာ ေျခလွမ္းတိုင္း၊ ထိုင္ထျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးခုန္ျခင္း၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေၾကာင္း သိရျခင္း၊ ႏႈိးစက္ေပးျခင္း စသည့္ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို မွတ္သားေပးႏိုင္မည့္ Mi အမွတ္တံဆိပ္ Band Fitness Tracker ျဖစ္သည္။ iOS ဖုန္းမ်ား၊ Android version 4.4 ႏွင့္ အထက္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီကို တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ အားသြင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ အားသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ USB Cable တစ္ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရစိုခံ လက္ပတ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး 13g အေလးခ်ိန္သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ခလုတ္မွ မပါဝင္ပဲ အဆိုပါလက္ပတ္၏ LED Screen ေပၚတြင္ အခ်က္ျပမီး ၃ ခုသာ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး ၁၉,၅၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္  My Mi Myanmar Online Store ဖုန္း-၀၉ ၉၇၀၇ ၀၇၈၈၁ တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Pebble Smart Watch

Android ႏွင့္ iOS မည္သည့္ Devices ျဖင့္မဆို ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Bluetooth 4.0 စနစ္သံုး Pebble Smart Watch ျဖစ္သည္။ LED Display မွ တစ္ဆင့္ မိမိထံသို႔စာလာျခင္း၊ e-mail လက္ခံျခင္း၊ Alarm ေပးရန္ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစ ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရစိုခံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီကို ၅/၇ ရက္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေနျဖင့္ အျဖဳေရာင္တစ္မ်ိဳးသာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး ၁၉၉,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ m-Drive အေရာင္းဆိုင္ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၂၀ ၃၂၉၅ တြင္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Gear S Smart Watch

Samsung မွ ေနာက္ဆံုး ထြက္ရွိလာသည့္ Gear S Smart Watch ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Smart Watch ကို Android Version 4.0 ႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အျပင္ သီးသန္႔ Sim Card ထည့္၍လည္း စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးကဲ့သို႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Dual Core အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး RAM 512 MB ႏွင့္ Internal Memory 4GB အထိပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းအဝင္လက္ခံျခင္း၊ e-mail လက္ခံျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းမ်ား၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး 300mAh Li-ion အမ်ိဳးအစား ဘက္ထရီကို အသံုးျပဳထားသည္။ အဆိုပါ Smart Watch ကို တန္ဖိုး ၃၂၃,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ Samsung Showroom မ်ားတြင္ ဝယ္ ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
SONY Smart Watch 2

Android version 4.0 ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္  ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Bluetooth 3.0 စနစ္သံုး SONY Smart Watch 2 ျဖစ္သည္။ LED Display မွတစ္ဆင့္ မိမိထံသို႔ စာလာျခင္း၊ e-mail လက္ခံျခင္း၊ Alarm ေပးရန္ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမိန္႔ေပးခိုင္း ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ၇ ရက္အထိ အသံုးခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားသြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ micro USB တစ္ေပါက္ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေရစိုခံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အေရာင္အေနျဖင့္ အနက္ေရာင ္တစ္မ်ိဳးသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ SONY Smart Watch 2 ကို တန္ဖိုး ၁၄၅,၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ျဖင့္ Sony အေရာင္းျပခန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ (ေျမနီကုန္း၊ လွည္းတန္း၊ လသာ) ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Apple watch
Apple watch မွာ ၃၈ မီလီမီတာ ႏွင့္ ၄၂ မီလီမီတာ ဗားရွင္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာပါသည္။ ကိုယ္ထည္အေနျဖင့္ Aluminum  silver, Stainless steel , Space black stainless steel, ၁၈ ကာရက္ rose gold case, ၁၈ ကာရက္ yellow gold case ဟူ၍၀င္ေရာက္သည္။ ႀကိဳးမ်ားအေနျဖင့္ Sport band, Buckle, Leather, Loop,Bracelet ဆိုၿပီး ၀င္ေရာက္လာသည္။ စုစုေပါင္းေမာ္ဒယ္ ၃၉ မ်ိဳး ရွိသည့္အတြက္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ model အစံုထားရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း သိရသည္။ Apple watch မွာ global market တြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ အေနအထားဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သလို ေစ်းကြက္အတြင္း တြင္လည္း walk-in customers မ်ားကို ရွိသည့္ပစၥည္းကိုပဲ ယူရမည့္ အေျခအေနထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ Preorder မ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ model ရရွိႏိုင္ၿပီး ၄၂ မီလီမီတာကို အေမးမ်ားကာ ပစၥည္းမွာလည္း ရွားပါးေၾကာင္း သိရသည္။ Bracelet ႀကိဳးမ်ားကို အေမးမ်ားသလို black, space black colors ေတြကို ပိုေမးၾကသည္ဟု ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။ ႀကိဳးအား hole ပါေသာ အျခမ္းကို အပိုထည့္ေပးထားသလို  ႀကိဳးအဆစ္မ်ားမွာ အျဖဳတ္၊ အတပ္ လြယ္ကူသည့္အတြက္ အဆင္ေျပသည္။ loop cable မွာလည္း magnet ႏွင့္ျဖစ္သည္။ Global black market တြင္ iPhone မ်ား ထြက္ခါစလို ေစ်းမ်ားၿပီး ပံုမွန္ေစ်း ေရာက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္း ေစာင့္ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Apple watch တြင္ Heart rate တိုင္းတာေပးမႈမ်ား မွာက်န္းမာေရးအတြက္ record ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေျပာဆိုမႈအတြက္ Bluetooth ႏွင့္ Ping ၿပီးေျပာျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသံၾကည္လင္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Apple watch မွာ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ life style ကို ေျပာင္းေပးႏိုင္မည္လား ဆိုတာကေတာ့ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဖုန္း-၀၁-၃၉၈၁၉၉,၀၁-၇၁၀၇၅၂ တြင္ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္သည္။


Smart Watch အေပၚ သူတို႔အျမင္
ကိုေအာင္ျပည့္စံု
Marketing
Alpha Technolagy&Communication  Marketing


အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စမတ္ဖုန္းေတြ အမ်ိုးမ်ိဳးထြက္ရွိ လာသလို Smart Watch တို႔ Smart Band တို႔လည္း အမ်ားအျပား ထြက္ရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္လံုးလိုလို သူဟာနဲ႔သူေတာ့ ေကာင္းၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လူငယ္ေတြ အတြက္လဲ စမတ္က်က် ဝတ္ဆင္ႏိုင္သလို အလုပ္အရမ္းမ်ားတဲ့ သူေတြ အတြက္လဲ ဖုန္းကိုတကူးတက ကိုင္စရာမလို ေတာ့တဲ့အတြက္ အရမ္းကို အဆင္ေျပ လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ Apple တို႔ Samsung တို႔က ထုတ္တဲ့ Smart Watch တို႔ကလည္း တကယ္ေကာင္းပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြ အတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လက္ရွိ ဝတ္ဆင္ထားတာကေတာ့ Sony ထုတ္ကုန္တစ္ုျဖစ္တဲ့ Smart Watch 2 ကို ဝတ္ဆင္ထားတာပါ။ သူကေရစိုခံ အမ်ိဳးအစားေလ။
ကိုျမတ္ကိုေအး
8 Ray Mobile


Smart နာရီအမ်ားစုကို ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ကားသမားေတြ၊ ၿပီးေတာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပတ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ကားသမားေတြ အတြက္ကေတာ့ ကားေမာင္းရင္း ဖုန္းလာရင္ဒီ Smart နာရီကေနဘဲ အလြယ္တကူ ေျပာလို႔ရတဲ့အတြက္ ကားနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို ကင္းေစပါတယ္။ စီးပြားေရး သမားေတြက်ေတာ့လည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ စမတ္က်က်နဲ႕ ယံုၾကည္မႈရွိရွိနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔ ရတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးသမားအမ်ားစုက ဖုန္းကိုႏွစ္လံုးေလာက္က အနဲေလး ကိုင္ၾကတာေလ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကိုယ္တိုင္သံုးတဲ့ဖုန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းသံုးတဲ့ဖုန္း ခြဲျခားထားလို႔ ရသြားတာတယ္။ ေနာက္လူငယ္ေတြလဲ ဖန္စီက်က်ေလး ျဖစ္ေအာင္ Smart နာရီေတြကို ပတ္လာၾကပါတယ္။ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ ေလးနဲ႔ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အေရာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္လာၾကပါတယ္။
မေႏြးေႏြးေအာင္
Sale Manager
NEOTECH


ဝယ္သူေတြ ထဲမွာေတ့ Apple crazy ေတြက ပိုမ်ားၿပီး နာရီ crazy ျဖစ္သူေတြ အတြက္ေတာ့ display အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းသံုး ႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ လူလတ္ပိုင္းေတြဘဲ ပိုမ်ားၿပီး ေခတ္မီတဲ့ သက္ႀကီးပိုင္းေတြလည္း လာဝယ္ၾကပါတယ္။ iPhone ေတြနဲ႔တြဲၿပီး သံုးတဲ့အခါ Apple pay လိုမ်ိဳး သံုးစြဲမႈ႕မွာပိုၿပီး smart ျဖစ္လာပါတယ္။ ဖုန္းခဏခဏ ထုတ္ၿပီးနာရီ ၾကည့္ရတာထက္ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။ iPhone ကို tripod သံုးၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ သူေတြအတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိ ေစပါတယ္။