ျမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ဦး ယူေက တကၠသိုလ္ႀကီး ေျခာက္ခုမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား ကမ္း

IMG_9868.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသူ တစ္ဦး ယူေကတကၠသိုလ္ႀကီးေျခာက္ခုမွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား ကမ္းလွမ္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းသူ၏ အမည္မွာ မၾကည္ဆုမြန္ျဖစ္ၿပီး CROWN Education တြင္ American College Program (Global Assessment Certificate – GAC) ကို တက္ေရာက္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာေရးဘာသာရပ္နဲ႔က ၂ ေက်ာင္း၊ ဗိသုကာဘာသာရပ္နဲ႔က ၄ ေက်ာင္း Acceptance Letter ရထားပါတယ္။ GAC ကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီကေန ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ ထိ CROWN Education မွာ တက္ခဲ့တယ္။ အမွတ္က GPA 3.6 ရရွိၿပီး Outstanding Award ကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု မၾကည္ဆုမြန္က ေျပာသည္။

မၾကည္ဆုမြန္အား ယူေကရွိUniversity of Chichester, University of Hertfordshire, University of the West of England Bristol, University of Portsmouth, University of Huddersfield ႏွင့္ Universtiy of Central Lancashire အစရွိသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားမွ Bachelor of Science with Architecture, BEng(Hons) Architecture and Environmental Engineering, BA (Hons) Architecture မ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေပးသည့္အျပင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ဆုေၾကး အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၁,၅၀၀ မွ ၂,၀၀၀ အထိေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“သမီးက Diplomatic School Yangon ကေန ၁၀ တန္းၿပီးတာေပါ့။ အရင္က ၾသစေၾတးလ်ကိုသြားဖို႔ စဥ္းစားထားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ အခ်ိန္အတိုဆံုး၊ အနီးဆံုး တက္ႏိုင္မယ့္ အဂၤလန္ေက်ာင္းေတြကို ေရြးေလွ်ာက္ျဖစ္တယ္။ GAC အားသာခ်က္က Level One မွာတုန္းက ေက်ာင္းသားေတြအကုန္လံုးက အေျခခံေတြ အကုန္ သင္ရတယ္။ Level Two မွာ သမီးကေမဂ်ာ ၂ ခုယူလိုက္တယ္။ တျခား Foundation မွာဆိုရင္ Double Majour ကို သင္လို႔မရဘူး။ ဒီမွာေတာ့ အဲ့လိုစမ္းလုပ္ ၾကည့္ခြင့္ ရေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္၊ Level 3 က်ေတာ့မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္းသိလာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ၿပီး သိပၸံယူလိုက္တယ္။  ဗိသုကာဘာသာရပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြကို ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ Portfolio ေတြ လုပ္ဖုိ႔ကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေလ့လာခဲ့တယ္။ သူမ်ားတကၠသိုလ္ေတြမွာ  ဘယ္လိုလုပ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ပန္းခ်ီတို႔ဘာတို႔ေတာ့ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ သင္ယူခဲ့တယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

CROWN Education တြင္ American College Program (Global Assessment Certificate) သင္တန္း၏ Foundation Program ကို တက္ေရာက္ေန သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၀ ဦးခန္႔ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ရ ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီ GAC မွာ သမီး ေကာင္းေကာင္း လုပ္တတ္သြားတာဆိုရင္ Academic Research & Report ကို လုပ္တတ္သြားတယ္။  အရင္တုန္းကသိေပမယ့္ အခုေလာက္ Format က်က် မလုပ္တတ္ဘူး၊ High School နဲ႔ College နဲ႔ မတူဘူးေလ။ အကိုးအကားေတြ ဘယ္လိုထည့္ရတယ္ဆိုတာေတြ အေသအခ်ာ သိသြား တယ္ေပါ့။ ျမန္မာေက်ာင္း သားေတြ ေသခ်ာမသိတာ Social Science နက္နက္နဲနဲ မသင္ဖူးဘူး။ CROWN Education GAC မွာကေတာ့ မ်က္စိပြင့္နားပြင့္ ျဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္သြား တက္မယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ လူမႈေရး စီးပြားေရးေတြ သိသြားတာေပါ့။ ေက်ာင္းသားေတြက နယ္ပယ္စံုကလာတာဆိုေတာ့ မတူတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေလး ေတြက ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ေတြ ႀကိဳးစားတာေတြကိုသိလာရၿပီး ခ်ိန္ထိုးႏိုင္သြားတယ္” ဟု မၾကည္ဆုမြန္က ေျပာသည္။

၎အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္လမ္းေၾကာင္း အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားသည့္အတြက္ American College Program (Global Assessment Certificate) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုေျပာသည္။

CROWN Education သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ACT Education Solution, Limited ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရၿပီး American College Program (Global Assessment Certificate) သင္တန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ American College Program (Global Assessment Certificate) သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက CROWN Education, အမွတ္ (၂၇၀)၊ ပထမထပ္၊ အခန္းနံပါတ္ (1B), ျပည္လမ္း၊ ဒဂံုစင္တာ(၂)ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္အၾကား၊ ေျမနီကုန္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း-၀၉-၇၃၂၅၆၉၆ ၅ ႏွင့္ ၀၉- ၂၅၄၈ ၂၈၃၁၁  သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။