ယခုႏွစ္တြင္ Nexus ဖုန္းသစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို Google ျဖန္႔ခ်ိဖြယ္ ရွိဟုဆို

N6-moreeverything-1600-859x420.jpg

Google သည္ ယခုႏွစ္တြင္ Nexus ဖုန္းသစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမည္မသိ ရင္းျမစ္တစ္ခုက Android Police ဘေလာ့ဆိုက္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ သတင္းမ်ားမွာ ေကာလာဟလမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

အဆုိပါ Nexus ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမွာ LG က ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လ်ိဳ႕ဝွက္အမည္မွာ LG Angler ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၂ လက္မရွိေၾကာင္း Android Police က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျခား Nexus ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္း ကုမၸဏီ Huawei ကထုတ္လုပ္ၿပီး လ်ိဳ႕ဝွက္အမည္ Bullhead ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၇ လက္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ အထက္ပါ သတင္းမ်ား မွန္ကန္ခဲ့ပါက Google အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း Nexus ဖုန္းသစ္ႏွစ္မ်ိဳး ျဖန္႔ခ်ိသြားဖြယ္ရွိသည္။ Google အေနျဖင့္ Apple ကဲ့သုိ႔ မ်က္ႏွာျပင္ ေသးငယ္သည့္ ဖုန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ ႀကီးမားသည့္ ဖုန္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနဖြယ္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း Android Police က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဖုန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေသခ်ာမႈမရွိဘဲ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရင္းျမစ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ LG Angler တြင္ Qualcomm ၏ 64 bit, hexa-core Snapdragon 808 ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္ ဘက္ထရီ 2700 mAh ပါဝင္ဖြယ္ရွိသည္။ Huawei Bullhead တြင္ Qualcomm Snap dragon 810 ပ႐ိုဆက္ဆာႏွင့္ ဘက္ထရီ 3500mAh ပါဝင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: CNET