ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ေၾကး (အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာ)

IJ---Burning-the-bridges.jpg

“ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ဘူး” ဆိုတဲ့စကားက ဒီေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ စကားတစ္ခြန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေပးၿပီးသား ကတိကို ျပန္မျပင္ဘူး၊ လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ထားတဲ့ကိစၥကို ၿပီးျပတ္တဲ့အထိ ဆက္လုပ္သြားမယ္ေပါ့။ ဒီစကားကို ဥပမာနဲ႔ တင္စားေျပာဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားတစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက “ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္” ဆိုတဲ့ စကားေပါ့။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို ေဖာင္ဖြဲ႕ ကူးျဖတ္ၿပီး တစ္ဖက္ ကမ္းေရာက္တာနဲ႔ ေဖာင္ဖ်က္ ပစ္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ လွည့္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေရွ႕ဆက္တက္ဖို႔ပဲရွိေတာ့တဲ့ သေဘာမဟုတ္လား။ ဒီလိုအလားတူတဲ့ စကားလည္း အဂၤလိပ္မွာ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ “burning your bridges” လိုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးသား ကိစၥကို ဆက္လုပ္မယ္ ဆိုပါတယ္။

ဆိုပါေတာ့ သင့္လက္ရွိအလုပ္က ေနရာေကာင္း၊ လစာလည္းေကာင္းတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီထက္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခု ကမ္းလွမ္းခံရတယ္။ ပထမေတာ့ အဲ့ဒီအလုပ္ကို လက္ခံရႏိုးႏုိး၊ မျပတ္မသား ျဖစ္ေန တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လက္ရွိအလုပ္ကထြက္လိုက္ၿပီး အလုပ္သစ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့တယ္။ စိတ္ထဲ မွာေတာ့ ေနာင္တရ သလိုလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ မျပင္ေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္လိုက္တယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ရတယ္။

I have burned my bridges. (bridges ကို plural နဲ႔ ပဲသံုးရမယ္။)

– You can burn your bridges when you are offered a new job.

– When you have burned your bridges, your boss will never let you return to your old job.

“Burning your bridges” က ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္တယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆင္တူတဲ့ “burning your boats” ဆိုတဲ့ စကားကေန လာပါတယ္။ ေရွးေရွးတုန္းက တိုက္ပြဲဝင္တဲ့ စစ္ဆင္ေရး ေလွတပ္ေတြကို ကြပ္ကဲတဲ့ စစ္သူႀကီးေတြဟာ ရန္သူ႔နယ္ေျမကို ဆိုက္ကပ္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ေလွ၊ သေဘၤာကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခုိင္းပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေသေျမႀကီး၊ ရွင္ေရႊထီး သေဘာနဲ႔ တိုက္ပြဲမွာ ေအာင္ျမင္မွ အိမ္ျပန္ၾကေတာ့မယ္ေပါ့။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ဖုိ႔ လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ဘူးေလ။ အဲ့ဒီလို ေလွေတြကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ရင္း တံတားေတြရွိခဲ့ရင္ တံတားေတြကိုပါ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကရာကေန ဒီ expression ေတြ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

Burning the bridges ဆိုတဲ့စကားကို အခုေတာ့ စစ္သားမဟုတ္တဲ့ သာမန္အရပ္သားေတြပါ သံုးပါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ဘူးဆိုတဲ့အခါမွာ ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မ လွည့္ေတာ့တဲ့အခါ အရင္တုန္းကအလုပ္၊ အျပဳအမူေတြ ျပန္မ လုပ္ေတာ့ဘူး၊ အရင္ဘဝကို ျပန္မသြားေတာ့ ဘူးဆိုေတာ့ burning bridges လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘဝသစ္ကိုစၿပီလို႔ ယူဆလို႔ရပါတယ္။ Burning bridges က ဘဝေဟာင္းရဲ႕ အဆံုးသတ္ျဖစ္သလို ဘဝသစ္ရဲ႕အစလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူေတြကိုေတာ့ Bridge burner လို႔ ေခၚပါတယ္။

ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာင္မဖ်က္မီ ေနာင္အခါမွ ေနာင္တမရေစဖို႔ေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အၿပီးျဖတ္ၿပီးတဲ့ အခါ အဲ့ဒီဘဝကို ျပန္လာလို႔ရမွာမဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Bridges Burner ေတြအတြက္ သတိေပးထားတဲ့ စကားပံုလည္းရွိပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ …

Don’t cross your bridges until you come to them. ပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ အခ်ိန္မတန္ေသးခင္ မလႈပ္ရွားပါနဲ႔ဦး – Do not act until the time is right. လို႔ ဆိုလိုတာပါ။