Scalar

Scalar.jpg

ပံုမွန္ျမင္ေတြ႕ေနက်  ဂဏန္းေပါင္းစက္ App မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ တစ္မူထူးျခားေစရန္အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီး ေပးထားသည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂဏန္းေပါင္းစက္သည္ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ကယ္လိုရီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တြက္ခ်က္ႏိုင္သလို အလြန္႐ႈပ္ေထြးသည့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအတြက္လည္း အသံုးဝင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေရးဆဲြ၍ တြက္ခ်က္သလို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ ယခင္က iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၄.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုး ျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 8.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။