ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည့္ Android M ကို Google မိတ္ဆက္

11312987_10152965268587825_7985051430469348466_o.jpg

Google သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် developer conference တြင္ Android M operating system သစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Android M ကို ယေန႔တြင္ prerelease ဗားရွင္းအျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွသာ feature သစ္မ်ားစြာ ပါဝင္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ထားေသာ ဗားရွင္းကို ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ operating system သစ္အတြက္ အေျခခံက်သည့္ အရာမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး platform အရည္အေသြးကိုလည္း တိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Google ၏ အႀကီးတန္း ဒုဥကၠဌ ဆန္ဒါပီခ်ိဳင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Android 5.0 Lollipop တြင္ ဒီဇိုင္းသစ္ႏွင့္ interface သစ္မ်ား မိတ္ဆက္ခဲ့သလို Android M တြင္လည္း software သုံးစြဲမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Android M ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆုံးေျပာင္းလဲမႈမွာ app မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ကင္မရာသို႔မဟုတ္ တည္ေနရာျပေသာ app မ်ားကိုလ ုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအား approve သုိ႔မဟုတ္ deny ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Android M တြင္ ပါဝင္ေသာ Chrome browser တြင္ app မ်ားကို ေျပာင္းစရာမလိုအပ္ဘဲ developer မ်ား ေရးဆြဲထားသည့္ app မွတစ္ဆင့္ webview ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ Chrome Custom Tabs feature ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ Android ၏ built-in app linking system ကို အဆင့့္ျမႇင့္တင္ထားၿပီး အီးေမးလ္အတြင္းရွိ Twitter link ကုိႏွိပ္ပါက Twitter app ကို တိုက္႐ိုက္ဖြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Android M သည္ Android Pay ဟု အမည္ရသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္သစ္ႏွင့္ အားသြင္းရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူျမန္ဆန္လာမည့္ USB Type-C ေထာက္ပံ့မႈကိုလည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Ref: TheVerge