ယေန႔ကံၾကမၼာ မိုဘုိင္း Application ထြက္ရွိ

11040504_10204447652932466_5605226034029458400_n.jpg

မိမိ၏ တစ္ေန႔တာ ကံၾကမၼာကို ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္သိရွိႏုိင္မည့္ ယေန႔ကံၾကမၼာ မိုဘုိင္း Application ကို အခမဲ့ရယူ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ App ကို Android OS ႏွင့္ iOS ဗားရွင္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဗဒင္သြားေမးဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ အနားမွာရွိသကဲ့သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္မယ့္ “ယေန႔ကံၾကမၼာ” တားေရာ့ေဗဒင္ ကိုဆရာမင္းသိမ္းခိုင္(ေရႊရမ္းထူးလင္း) ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေရးဆဲြထားတာပါ။ ဒီ App ရဲ႕ တားေရာ့ေဗဒင္ က႑မွာဆိုရင္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စတာေတြကို ေန႔စဥ္ေမးျမန္းႏိုင္မွာပါ။ Android ႏွွင့္ iOS ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္” ၎ Application ကို ေရးသားသည့္ GetChance Team မွ ေျပာသည္။

ေဗဒင္ဝါသနာ ပါသူမ်ားအတြက္ တားေရာ့ေဗဒင္ႏွင့္ ဂဏန္းေဗဒင္တို႔ကို ကိုယ္တုိင္တြက္ခ်က္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ ရွိေနသကဲ့သို႔ ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ား တြက္ခ်က္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Android ဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ “ယေန႔ကံၾကမၼာ” ကို အသုံးျပဳမည္ဆိုပါက Adobe Air Application ကို ထပ္မံထည့္သြင္း အသုံးျပဳရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ Android ဖုန္းသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ https://play.google.com/store/apps/details…ႏွင့္ iOS စနစ္သုံး ဖုန္းမ်ားအတြက္https://itunes.apple.com/…/app/daily-fortune-t…/id988266632… တို႔တြင္ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။