ProCam 2

Prom.jpg

Professional Camera တစ္လံုးနီးပါးအတိုင္း iPhone, iPad တို႔ျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးလုိသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ Settings ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး Shooting Mode မ်ားစြာကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထို႔ျပင္ iPhone 5s ႏွင့္ေနာက္ပိုင္း Device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက 4K Ultra HD Video မ်ားကိုပင္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 7.0 ႏွင့္အထက္တြင္သာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။