Telenor ကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕တစ္ခုက ေခၚယူေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ ဟုဆို

1621708_727985270568252_401357602_n.jpg

ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ Telenor ကို တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕တစ္ခုက လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔၍ ၎တို႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ေခၚယူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“အႀကီးအကဲျဖစ္သူနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုလို႔ သြားေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဖိုက္ဘာလိုင္းေတြ ခ်တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဆီကိုေတာ့ မေရာက္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ေမးၾက တယ္။ ဘယ္ႏွစ္ေတြမွာဆိုရင္ ဘယ္လို ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ရွင္းျပလိုက္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားတယ္” ဟု Telenor ၏ CEO ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းအဖြဲ႕ နာမည္ကို Telenor က ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သီးသန္႔ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ေျပာဆို ခဲ့သည္။

၅ ႏွစ္အၾကာ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုက အၿပိဳင္အဆိုင္ ခ်ဲ႕ထြင္ေန ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရသည္မ်ားရွိၿပီး Telenor အေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ မႏၱေလးမွစတင္၍ ကြန္ရက္ မိတ္ဆက္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား၌ ထိုက္သင့္ေသာ ကြန္ရက္ တခ်ဳိ႕ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။