လာမည့္ႏွစ္ဝက္တြင္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ တစ္မ်ိဳးကို ျဖန္႔ခ်ိရန္ GoPro စီစဥ္ေန

10922515_10152957393812825_6279043789920192547_n.jpg

GoPro သည္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ကိုယ္ပိုင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ နစ္ဝုဒ္မန္းက Code Confrerence တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ၎သည္ အေကာင္းဆံုး GoPro ထုတ္ကုန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝုဒ္မန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ထုတ္ကုန္ကို ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏႈန္းအား ဝုဒ္မန္းက ေၾကညာခဲ့ျခင္း မရိွေသာ္လည္း DJI, Parrot ႏွင့္ 3D Robotics တို႔မွ အေဝးထိန္းေလယာဥ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တူညီဖြယ္ရိွသည္။

ထို႔အျပင္ GoPro ၏ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ကို ျဖန္႔ခ်ိခ်ိန္တြင္ ဆက္စပ္ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ဟု ဝုဒ္မန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: TheVerge