မိုဘိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျပပြဲက်င္းပမည္

connet.jpg

မိုဘိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား၊ အိုင္စီတီက႑မ်ားရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ား ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ  CommuniCast 2014 ျပပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Event Park ၌က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္က်င္းပသည့္ ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာပစၥည္း ျပပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုဘိုင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ စာရင္းေပးသြင္း ရမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပပြဲရက္မ်ား၌ ပြဲသို႔လာေရာက္စဥ္တြင္ လည္းေကာင္း အခမဲ့ေပးသြင္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပပြဲ၏အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို www.com-municastmyanmar.com  တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပြဲမွာပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ အားလံုးက ေစ်းကြက္ အသစ္ရွာေဖြၾကမယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္သူ ရွာေဖြၾကမယ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ျပ႐ံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ နည္းပညာေတြကိုပါ မိတ္ဆက္မယ့္ ပြဲေလးေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲသက္သက္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊  Seminar ေတြေဆာင္ရြက္ထားတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ မိုဘိုင္းေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ၿဂိဟ္တုဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတို႔ အပါအဝင္ ကြန္႔ဖရင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျပပြဲကို Allworld Exhibitions Alliance ၏ အဖြဲ႕ဝင္ Bangkok Exhibition Services Ltd မွစီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Allworld Exhibitions အေနျဖင့္ အာရွႏွင့္အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းတြင္ျပပြဲမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး CommunistCast Myanmar မွာ ၂၀၁၄   ခုႏွစ္တြင္ ျပသသည့္ေျခာက္ခုေျမာက္ ျပပြဲျဖစ္ေၾကာင္း၊  အဆိုပါ ျပပြဲတြင္ ေနာင္လာမည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔တြင္ ျပည္တြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

-ထြန္းထြန္း