ယခုႏွစ္အတြင္း Nexus ဖုန္း ႏွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ Google စီစဥ္ေနဟုဆို

11130364_10152949657297825_3047656692936775122_o.jpg

Google သည္ ယခုႏွစ္တြင္ Nexus tablet ကို မထုတ္လုပ္ဘဲ Nexus ဖုန္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

Nexus ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို LG မွ ထုတ္လုပ္ၿပီး LG Angler ဟုေခၚဆိုကာ ၎တြင္ ၅.၂ လက္မ screen ပါဝင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ က်န္တစ္မ်ိဳးကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီ Huawei က ထုတ္လုပ္ၿပီး ၎ကို Bullhead ဟုေခၚဆိုကာ ၅.၇ လက္မ display ပါဝင္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း သ Android Police မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အကယ္၍ အထက္ပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မွန္ကန္ခဲ့ပါက Google အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း Nexus ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ screen အရြယ္အစား ကြာျခားခ်က္ရိွေသာေၾကာင့္ Google အေနျဖင့္ Apple ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားဖြယ္ရိွသည္။

Android Police ၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ LG Angler တြင္ Qualcomm ၏ 64-bit hexa-core Snapdragon 808 processor ကို အသံုးျပဳဖြယ္ရိွၿပီး 2700mAh ဘက္ထရီ ပါဝင္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း၊ Huawei Bullhead တြင္ Qualcomm Snapdragon 810 processor ႏွင့္ 3500mAh ဘက္ထရီကို အသံုးျပဳဖြယ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို 2015 I/O ကြန္ဖရင့္စ္တြင္ မိတ္ဆက္ကာ ပံုမွန္ Google Nexus ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျဖန္႔ခ်ိဖြယ္ရိွသည္။

Nexus tablet ကိုမူ Google က ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ဖြယ္မရိွေၾကာင္းလည္း Android Police မွ ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။

Ref: CNET