အြန္လိုင္းေပၚတြင္ MPU ကတ္မွ တစ္ဆင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း ပထမဦးဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

10403574_10204419516509073_8901547273009119321_n.jpg

Myanmar Payment Union (MPU) ကတ္မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Soft-Gate Technology Co.,Ltd မွ သိရသည္။

https://mpu.topup.com.mm မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး MPT GSM,CDMA 800, CDMA 450, MECTel, Telenor, Ooredoo စသည့္ ဖုန္းေအာ္ပေရ တာမ်ားမွ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ MPU ကတ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဘဏ္မ်ားသို႔ E-Commerce အသံုးျပဳခြင့္ ေဖာင္ျဖည့္သြင္းထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“MPU ကတ္ေတြကို အြန္လိုင္းမွာအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ကတ္ထုတ္ေပးထားတဲ့ဘဏ္ရဲ႕ နီးစပ္ရာ ဘဏ္ခြဲမွာသြားေရာက္ၿပီး E-Commerce အသံုးျပဳခြင့္ ေဖာင္ျဖည့္သြင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ မိမိရဲ႕MPU ကတ္ကို စသံုးလို႔ရပါၿပီ” ဟု Soft-Gate Technology Co.,Ltd မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ E-Commerce အသံုးျပဳခြင့္ မျပဳလုပ္ထားပါက MPU ကတ္ကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အသံုးျပဳေနစဥ္ ကတ္ error ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အြန္လိုင္းမွ ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန္ အထက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိျဖည့္ေငြမည့္ ေငြျဖည့္ကတ္ပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ မိမိ ဖုန္းနံပါတ္ ႐ိုက္ထည့္ကာ Top Up ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ MPU ကတ္၏ Payment Page တြင္ မိမိ၏ ကတ္နံပါတ္ႏွင့္ expire date အား ျဖည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ Get OTP အားႏွိပ္လိုက္ပါက MPU ကတ္အား E-Commerce ေလွ်ာက္ထားစဥ္က ျဖည့္သြင္း ခဲ့ေသာ အီးေမးလ္သို႔ OTP Code ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Code ျဖည့္သြင္းၿပီး Confirm လုပ္လိုက္ပါက မိမိ MPU ကတ္ထဲမွ ေငြျဖည့္ကတ္ဖိုး က်သင့္ေငြကို ျဖတ္ယူကာ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းေပၚမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ကို ဖုန္း ၀၁-၅၁၁၄၄၂ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းတြင္ MPU မွ တစ္ဆင့္ ေငြျဖည့္သြင္းျခင္း အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ တစ္စံုတစ္ရာ က်သင့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ ေငြျဖည့္ကတ္ က်သင့္ ပမာဏ အတိုင္းသာ MPU ကတ္ထဲမွ ႏုတ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။