Circle ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

IJ---Circle.jpg

Circle လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဝိုင္းဝိုင္းစက္စက္ စက္ဝိုင္းေလးကို မ်က္စိထဲ ျမင္မိမွာပါ။ စက္၀ိုင္းဆိုတာမ်ဥ္းတစ္ ေၾကာင္းတည္းကို အစႏွင့္ အဆံုးထိေအာင္ တစ္ဆက္တည္း မျပတ္တမ္းေရးဆြဲထားတဲ့ ဟာျဖစ္လို႔ ျပည့္စံုတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ symbol တစ္ခုျဖစ္တယ္။

အဂၤလိပ္အီဒီယံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ circle ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ျပည့္စံုမႈ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျဖစ္တည္ျခင္း အမွတ္လကၡဏာ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ပါေလ့ရိွပါတယ္။

၁။ the circle of life

ဒီစကားစုဟာ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္အထိ ေမြးဖြားျခင္း၊ ရွင္သန္ျခင္း ႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ ပါတယ္။

၂။ circle of hell

ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည့္ေနရာ။ the Inferno မွာ Dante က ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ၀ိဉာဥ္ေတြ ၎တို႔ အသက္ရွင္စဥ္ က်ဳးလြန္ခဲ့တဲ့အျပစ္ sins ေတြ အလိုက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည့္ေနရာ ၉ ေနရာကို nine circles လို႔ တင္စားခဲ့ပါတယ္။

၃။ family circle

မူလအဓိပၸာယ္က အေနာက္တိုင္းျပဇာတ္ ဇာတ္႐ံုေတြမွာ ဇာတ္စင္နဲ႔ အေ၀းဆံုးက ထိုင္ခံုမ်ား (upper circle ဟူ၍လည္း ေခၚသည္) ျဖစ္တယ္။ အရပ္သံုးအေနနဲ႔ family circle ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို ေခၚတာပါ။ circle ဆိုတာ အရင္းႏွီးဆံုးမိတ္ေဆြတစ္စုကိုလည္း ေဖာ္ၫႊန္းပါတယ္။ inner circle ဆိုတာကေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျပည့္ရွိတဲ့ လူနည္းစုတစ္စုကို ေျပာတာပါ။

၄။ vicious circle

ယုတၱိေဗဒမွာေတာ့ မွားယြင္းအဆိုတစ္ခုေနာက္က မွန္ကန္အဆိုတစ္ခု ကပ္ပါလာတဲ့အခါ vicious circle ေခၚ ျပႆနာေပၚ ျပႆနာဆင့္တဲ့ အေျခအေန ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အရပ္သံုးအဓိပၸာယ္ကေတာ့ ေနာက္ ထပ္တိုးတက္မႈ ျဖစ္လာေအာင္ ထပ္လုပ္လို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲေတြကို ဆက္ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေပါ့။ တစ္ခါတေလ vicious cycle လို႔လည္း ေရးၾကတယ္။

၅။ to run circles around

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားမ်ားမလုပ္ရဘဲ အသာရသည္။ to run rings round လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။

၆။ to come full circle

အတြဲလိုက္ျဖစ္ရပ္ေတြ ဆံုးခန္းေရာက္သည္။ မိမိစတင္ခဲ့သည့္ ေနရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။

၇။ to go in circles

လိုရာခရီးကိုမေရာက္ဘဲ လုပ္ၿပီးသားကို ထပ္ထပ္လုပ္ေနသည္။

၈။ to square the circle

မျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာကို ႀကိဳးပမ္းသည္။ (တိုက္႐ိုက္စဥ္းစားရင္ အ၀ိုင္းကို ေလးေထာင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္ ေပါ့။) အျခား expression ေတြကေတာ့ circle ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အဓိပၸာယ္အေပၚ အထူးျပဳပါတယ္။ “to put a circle around something” ႏွင့္ “to move in a circular direction.”တို႔ပါ။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဖတ္ၾကည့္႐ံုနဲ႔ ေပၚလြင္ေန ပါတယ္။

၉။ to circle the drain

ထြက္ေပါက္ရသည္။ ထြက္သြားသည္။ လက္ေဆးေဘစင္တို႔၊ ေရခ်ိဳးကန္ bathtub ထဲက ျဖည့္ထားတဲ့ ေရေတြ အစို႔ကိုဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့အခါ စက္၀ိုင္းပံုစံေရ၀ဲျဖစ္ၿပီး ထြက္သြားရာ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ေရထြက္ သြားပံုကို စိတ္ကူးႏွင့္ တင္စားထားသည္။

၁၀။ to circle the subject

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တိတိက်က် မေျပာ (မေဆြးေႏြး) ဘဲ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ လုပ္သည္။

၁၁။ to circle the wagons

အကာအကြယ္ (ကာကြယ္ေရး) အေနအထားအျဖစ္ ေနရာယူသည္။ ေရွးေရွးတုန္းက အေမရိကန္ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြ အင္းဒီးယန္းေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကိုကာကြယ္ရန္ သူတို႔ရဲ႕ ျမင္းလွည္းေတြကို စက္၀ိုင္းပံုစံ ပတ္ပတ္လည္လည္ တံတိုင္းအျဖစ္ အကာအကြယ္ယူေနတဲ့ပံုကို စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ to circle the wagon ဆိုတဲ့ expression ကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ေတြမွာ မၾကာခဏေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

The economists seem to view the American economy “as a fortress, a circle of wagons, as it were, that can be readily defined and defended” (Robert Reno, Newsday).

ဒီအသံုးကို ယခုေခတ္ အေမရိကန္ အင္းဒီးယန္းေတြက သေဘာက်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ၏ 11 Circle Expressions မွ ကိုးကား ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။