ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးရန္ ARM ႏွင့္ Unicef ပူးေ

dsc0536.jpg

ၿဗိတိန္ခ်စ္ပ္ ကုမၸဏီ ARM ႏွင့္ Unicef (United Nations Children’s Fund) သည္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အခ်ိဳ႕အတြက္ နည္းပညာ ထုတ္ကုန္မ်ား ဖန္တီးရန္ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမဆုံး အားထုတ္မႈအျဖစ္ ဖြံံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူမ်ားအတြက္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား  ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္နာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး “Wearables for Good” ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္လုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လိုခ်င္မႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ လုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ လူမ်ားအတြက္ ဖန္တီးလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း Unicef Innovation အႀကီးအကဲ အီရစ္ကာကုိခ်ီက နယူးေယာက္ သိပၸံအကယ္ဒမီ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ကူညီေပးမည့္ Unicef ၏အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ Unicef  Innovation သည္ ဒီဇီုင္နာမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ားကို မီးသတိေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္ ေရာဂါရွာေဖြ ေပးေရးႏွင့္ လက္ေဆးျခင္းကဲ့သုိ႔ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲရန္ တုိက္တြန္းျခင္းႏွင့္  အေမႏွင့္၎၏ သေႏၶသားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္ကို ဖန္တီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုိခ်ီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ ထုတ္ကုန္အမ်ားစုကို ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဓိက်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားမွ ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုသည္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမွ အႏိုင္ရရွိသူ ႏွစ္ဦးကို ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၅,၀၀၀ အျပင္ ARM ႏွင့္ ဒီဇီုင္းကုမၸဏီ Frog မွ ဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ လက္မွတ္လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Ref : CNET