ေဆာ့ဖ္ဝဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ Airbus A400M ေလယာဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟုဆို

_83112587_082d62cf-47e6-48ed-9054-67b20b2eb29e.jpg

စစ္တပ္ပိုင္ ေလယာဥ္ Airbus A400M သည္ software ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ေၾကာင္းကို အေထာက္အထား သက္ေသမ်ားျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး သူမ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Airbus A400M သည္ ေမလ ၉ ရက္က ပထမဆုံး ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈအတြင္း အေရးေပၚ ေျမျပင္ဆင္းသက္ စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ဆီဗီလာၿမိဳ႕တြင္ ပ်က္က်ခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈအတြင္း ေလယာဥ္ အဖြဲ႕သားေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔၏ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္၏ data log မ်ားအတြင္း မူမမွန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ရေၾကာင္း ဥေရာပ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ သူမ်ား၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္က BBC သုိ႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အျခား ေလတပ္မ်ားသုိ႔ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္တြင္းရွိ Electronic Control Units (ECU) အား စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆး သူမ်ားသည္ MSN23 ေလယာဥ္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ Airbus  ၏ေလေၾကာင္း စစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕၏ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေလယာဥ္အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေလယာဥ္တစ္ခုလုံး ျဖစ္ေနသည့္ အရာအားလုံး၏ အခ်က္အလက္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပသေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ အခ်က္တစ္ခ်က္သည္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္းကို သိျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာသည္ ေလယာဥ္၏ ဒီဇီုင္းပုိင္း ျပႆနာထက္ software install ျပဳလုပ္ထားပုံေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။ စစ္တပ္သုံး A400M ေလယာဥ္သည္ ဥေရာပ၏ ေနတိုးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္နက္ႀကီးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref : BBC