ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Call Center စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္

Update-News_5.jpg

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ၂၄ နာရီ ေျဖၾကားေပးမည့္ Call Center အား ဇြန္လ ၁ ရက္မွ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သတင္းမ်ားအျပင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ရာသီဥတုသတင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား၊ ထူးျခားသတင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔အား ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သတင္းမ်ားကို သိရွိလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၈၈၃ သို႔ ေခၚဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဖုန္းသို႔ ေခၚဆိုမည္ ဆိုပါက ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္စဥ္မ်ားအတိုင္း မိမိႏွစ္သက္ရာသို႔ ေရြးခ်ယ္ နားေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နံပါတ္ (၁) တြင္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကို စကၠန္႔ ၉၀ နားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ (၂) တြင္ မိုးေလဝသသတင္း၊ နံပါတ္ (၃) တြင္ ေနာက္ဆံုးရ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခၚဆိုခအေနျဖင့္ ဖုန္းဘီလ္အျပင္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ဖုန္းမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ဝန္ေဆာင္မႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား၊ အင္တာနက္သတင္းမ်ားကို အတည္ျပဳလိုပါကလည္း နံပါတ္ (၂) သို႔ႏွိပ္ ၍ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာႏွင့္ Blue Ocean Co.,Ltd တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။