LG Washing Maching (8KG)

LG-Washing-Maching-(8KG)-.jpg

အဝတ္အထည္မ်ား အားလံုးကို လက္ျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္သကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ 6 Motion DD Direct Drive စနစ္ ထည့္သြင္းထားေသာ  LG အမွတ္တံဆိပ္ Model-F1496TDT4 (8KG) ေမာ္ဒယ္
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ျဖစ္သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရေႏြးေငြ႕စြမ္းအားမွာ အဝတ္အထည္မ်ားကို မီးပူတိုက္ထားသကဲ့သို႔ ေၾကမြမႈမရွိဘဲ အနံ႔အသက္မ်ားကို မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ေပ်ာက္ကင္းေစသည္ဟု သိရသည္။ သတၱဳ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တုန္ခါမႈခံႏိုင္ေသာ ေဒါက္သံုးခုရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္တြင္းတုန္ခါမႈကို နည္းပါးေစမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀၄ ကီလိုဝပ္သက္သာေစ သလို ေရလီတာတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၁၂၀  လီတာမွ ၄၁၆၀ လီတာအထိ သက္သာေစသည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပမည္ဟု သိရသည္။ ေမာ္တာကို ၁၀ ႏွစ္အာမခံျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၄၇၉,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း ၀၁-၃၇၉၉၅၄ႏွင့္ ၀၁-၃၇၉၉၅၅ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။