ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္သက္၍ SMS ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ Telenor က စီစဥ္

Update-News_5.jpg

Telenor Myanmar သည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားထံ SMS စနစ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဆိုပါ အ စီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဆိုႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ကာလကို ေျပာဆိုႏိုင္ေသးျခင္း မရွိေၾကာင္း Telenor ၏ CEO ျဖစ္သူက ဆိုသည္။

“ျဖစ္လာမလား၊ မျဖစ္လာဘူးလားဆိုတာ မသိေသးဘူး။ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ Public Service ပါပဲ။ ပိုက္ဆံေပးစရာ မလိုပါဘူး”ဟု ၎ ကဆိုသည္။ Telenor ၏ အစီအစဥ္ အရ ရာသီဥတုအတြက္ အႏၲရာယ္ ဆိုးဝါးေသာ ရြာေပါင္း ၁၄၀ ကို စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အလြန္တိက်စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပး အပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SMS Weather Alert ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အခ်ိန္မီ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္အတြက္ အစီအစဥ္ ကို ေသခ်ာစြာ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း Telenor က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။