GetGo Video Downloader

Getgo.jpg

Youtube, Daily Motion အစရွိသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူႏွင့္ Download ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Downloader Software သည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚမွ ဗီဒီယိုဖို္င္မ်ားကို Download ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 9.88MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows Vista မွ Windows 8 အထိ ထည့္သြင္း သံုးစဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။