ျမန္မာ ေဖာင့္ေျခာက္မ်ဳိး အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ BeeTalk Mobile Application ဗားရွင္းအသစ္ ရယူႏိုင္

Bee-Talk-for-pc.png

ျမန္မာေဖာင့္ေျခာက္မ်ိဳးအထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ BeeTalk Mobile Application ဗားရွင္းအသစ္အား စတင္ထုတ္လုပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Zawgyi-One, Zawgyi-Two, Zawgyi-Three, BauhausITC, Sakkal Majalla ႏွင့္ Padauk ျမန္မာ ေဖာင့္တို႔အား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ Application ၏ feature တစ္ခုျဖစ္ေသာ Doodle အတြင္း လက္ျဖင့္ စာေရးသားျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ယခုထြက္ရွိလာေသာ ဗားရွင္းအသစ္တြင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ႐ုပ္ပံုမ်ားအား ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ BeeTalk အေကာင့္တြင္ Update ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Setting မွ ဗားရွင္းေျပာင္းလဲႏိုင္သကဲ့သို႔ Application အား ထပ္မံေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္၍လည္း ဗားရွင္း ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ BeeTalk Application အား Play Store တြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ BeeTalk Application တြင္ မိမိအနီးအနားတြင္ရွိေသာ BeeTalk သံုးစြဲသူမ်ားကို ရွာေဖြ မိတ္ဆက္ႏုိင္သည့္ “Look around” ၊ မိမိႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုစည္း၍ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏုိင္သည့္ “Club nearby”၊ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ အျပန္အလွန္ေျပာ ဆိုႏိူင္မည့္ “Whisper” စသည့္ Feature တို႔ကို အသံုးျပဳႏိူင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

BeeTalk mobile application ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ မိမိ၏ မိသားစု၊ သူငယ္ ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရင္းႏွီးစြာ စကားေျပာဆိုႏုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိကျဖစ္သည့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္၊ ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိူင္ရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ အသက္အရြယ္မေရြး သံုးစြဲႏိူင္ေသာ social app တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သြားရန္တို႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။