ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ပံုမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ၿပီ ဟုဆို

10534549_10202851014457502_2063803923561691886_n.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ပံုမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေၾကညာသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းႏွင့္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ တယ္လီဖုန္းတိုင္မ်ား က်ဳိးပ်က္ ခဲ့ရျပီး အဆိုပါတိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားရွိသည့္ ေကာင္းကင္ တယ္လီဖုန္း ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေကာင္းကင္ ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

ဖိုက္ဘာေကဘယ္လ္မ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ကနဦးျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း ၃၅ခုႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း မိုဘိုင္းစခန္း ၁၉ ခု၊ စုစုေပါင္း စခန္း ၅၄ ခု ဆက္သြယ္ မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းမ်ား ပံုမွန္ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။