PitchLab Guitar Tuner

Pit.jpg

ဂစ္တာ ဝါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ဂစ္တာႀကိဳးညွိသည့္အခါ အလြယ္တကူျဖင့္ ႀကိဳးမ်ားကို ညွိေပးႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည့္ App တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂစ္တာႀကိဳးမ်ားကို မိမိလိုခ်င္သည့္ Key ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ ခ်ိန္ညိႇေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးထားသည့္အတြက္ ဂစ္တာႀကိဳးမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်ိန္ညိႇေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 1.1MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android Version 2.3 ႏွင့္အထက္ Device မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။