Zombies Run

App-of-the.jpg

က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ App တစ္ခုျဖစ္သည့္ Zombie Run သည္ သံုးစဲြသူမ်ား အလြယ္တကူ အဆင္ေျပေျပႏွင့္ သံုးစဲြႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App သည္ သံုးစဲြသူမ်ားအား စိတ္ေပ်ာ္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားသည့္ ဂိမ္းဆန္ဆန္ အသံုးျပဳပံုမ်ားႏွင့္ သံုးစဲြသူ စိတ္တိုင္းက်ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးေပးထားသည့္ App တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုပါက iTunes တြင္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 271MB ခန္႔ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ iOS Version 7.1 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။