ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္သံုးစြဲသူမ်ား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ေဆာင္ရေတာ့မည္

11222794_10204316655380941_6017131564555838819_n.jpg

ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ Telenor၊ Ooredoo မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ား အားလံုး အဆိုပါ အခြန္ကို ေပးေဆာင္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “MEC က ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေအာက္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ MEC ဖုန္းသံုးစြဲသူေတြလည္း ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ဇြန္ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ကိုယ္စား ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားက သံုးစြဲသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံၿပီး အစိုးရသို႔ ေပးသြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ေအာ္ပေရတာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Ooredoo Myanmar ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ေထာင္တန္ေငြျဖည့္ ကတ္အသံုးျပဳပါက သံုးစြဲခြင့္တန္ဖိုး ၉၅၂ က်ပ္ရရွိကာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တန္ဖိုး ၄၈ က်ပ္ ေပး ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံုးေထာင္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳပါက သံုးစြဲခြင့္တန္ဖိုး ၂၈၅၇ က်ပ္ ရရွိကာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၁၄၃ က်ပ္ေပးေဆာင္ရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ငါးေထာင္တန္ေငြျဖည့္ ကတ္အသံုးျပဳပါက ၄၇၆၂ က်ပ္သံုးစြဲခြင့္တန္ဖိုး ၄၇၆၂ ရရွိၿပီး ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၂၃၈ က်ပ္၊ တစ္ေသာင္း တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳပါက သံုးစြဲခြင့္တန္ဖိုး ၉၅၂၄ က်ပ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၄၇၆ က်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။