ဇြန္လတြင္ လူမႈေရး ကြန္ရက္တစ္ခု ပါဝင္သည့္ Apple Music ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္သြားမည္ဟုဆို

beatsmusicdrdre1_1020.0.jpg

Apple အေနျဖင့္ Apple Music ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ Worldwide Developers Conference တြင္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း 9to5Mac ၏သတင္း ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Apple သည္ Beats Music ကို အေျခခံထားသည့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို လာမည့္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ iOS ၌ ျဖန္႔ခ်ိရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ Apple Music ဝန္ေဆာင္မႈကို ဒီဇုိင္းပိုင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ Music app ဗားရွင္းတြင္ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိသည္။ Apple Music ကုိ Mac ႏွင့္ Android ဗားရွင္း မ်ားတြင္လည္း ျဖန္႔ခ်ိေပး သြားဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ Apple သည္ iTunes တြင္ Ping ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ လူမႈေရးကြန္ရက္ ပါဝင္လာသည့္ ပုံစံအတိုင္း Apple Music တြင္လည္း လူမႈေရး ကြန္ရက္တစ္ခု ပါဝင္လာဖြယ္ ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း Apple Music သည္ Ping ႏွင့္မတူဘဲ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ အာ႐ုံစိုက္ဖန္တီး သြားဖြယ္ရွိသည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ profile မ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း content မ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းႏွင့္ နမူနာသီခ်င္းမ်ားကို တင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏  iTunes account မ်ား အသုံးျပဳ၍ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ မွတ္ခ်က္ေရးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ like လုပ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 9to5 Mac ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: TheVerge