အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုျခင္း

ways-of-being-polite.jpg

ဘယ္ဘာသာစကားနဲ႔ ေျပာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္းကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေျပာလိုတဲ့ အခါ အသံုးျပဳတဲ့စကားအသံုးအႏႈန္းေတြကို ဘယ္လို အသံုးျပဳရတယ္၊ ဘယ္အခါမွအသံုးျပဳရတယ္ ဆိုတာကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘာသာစကားတစ္ခု (သို႔) ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုမွာ စကား အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုဟာ ပံုမွန္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေပမယ့္ အျခားဘာသာစကား (သုိ႔) ယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ေတာ့ မယဥ္ေက်းေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေနႏိုင္လို႔ပါပဲ။

I’m sorry, Excuse me (သို႔) Pardon me ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ အခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုျခင္း၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာမတူျခင္း အစရွိတဲ့ မတူညီေသာ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ယဥ္ေက်း ျခင္းကို ေဖာ္ျပရာမွာသံုးႏိုင္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

– Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တစ္ဆိတ္ေလာက္၊ ဘယ္ႏွစ္နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)

– I’m sorry, but I don’t see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ္မရွိပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး (ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို) ထမင္းစားခ်ိန္အမီ (အလုပ္ေတြကို) အၿပီးလုပ္ေစခ်င္တယ္ ဆိုတာကို သေဘာမေပါက္ဘူးဗ်ာ။)

– Excuse me, but I never said I’d pay for everything. (အားေတာ့နာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးအတြက္ ေငြရွင္းေပးမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းကမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။)

– Excuse me, but there’s a phone call for you. (ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖုန္းလာေနပါတယ္။)

– Excuse me for a moment, I have to make a phone call. (ခဏေလာက္ ခြင့္ျပဳပါဦး။ ကၽြန္ေတာ္ ဖုန္းေခၚစရာေလး ရွိလို႔ပါ။)

– Pardon me, but those numbers aren’t right. (စိတ္မရွိပါနဲ႔။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဂဏန္းေတြက မမွန္ဘူး။)

– Pardon me for interrupting, but there’s a phone call for you. (ေႏွာင့္ယွက္မိတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအတြက္ ဖုန္းလာေနပါတယ္။)

I’m sorry, Excuse me နဲ႔ Pardon me တို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို ေနာက္ထပ္ျပန္ေျပာဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာလည္း အသံုးျပဳပါတယ္။

Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကိုေတာ့ အေမရိကန္္စကားမွာ အဓိက အသံုးျပဳပါတယ္။

– Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင္ဗ်ားကုတ္အက်ႌလား? ခင္ဗ်ား/ျပန္ေျပာပါဦး။)

– I’m sorry , what was your name again? (စိတ္မရွိပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ားနာမည္ ျပန္ေျပာပါဦး ။)

သင့္အေနနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္ဖို႔ရာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေဘးဖယ္ေပးဖို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့အခါ Excuse me ႏွင့္ Pardon me တို႔ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ Excuse me ဟာ ၿဗိတိသွ်စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး Pardon me ကေတာ့ အေမရိကန္စကား အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။

I don’t know, I see/take your point နဲ႕ That’s true တုိ႔ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ အျပည့္အဝ မဟုတ္ဘဲ အတိိုင္းအတာတစ္ခုအထိသာ သေဘာ မတူေၾကာင္း ကို ေျပာလိုတဲ့ အခါ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

– It’ll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းလိမ့္မယ္။ အို မသိဘူးေလ၊ ေပ်ာ္စရာေကာင္းခ်င္လည္း ေကာင္းမွာေပါ့။)

– I see your point , but I don’t think there’s anything we can do at the moment. (ခင္ဗ်ားေျပာတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး ထင္တယ္။)

With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ႔ I beg to differ တို႔ကတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ အလြန္ယဥ္ေက်းၿပီး ခန္႔တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

– With all due respect, you’re missing the point. (ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားနားလည္မႈ လြဲေနပါတယ္။)

– He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ္ေတြဟာ သားသမီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္းေတြကေန  အက်ဳိးေက်းဇူးရႏိုင္တယ္လို႔ သူကေတာ့ ေစာဒက တက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာပါေစခင္ဗ်ာ။)

Actually ကိုေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို သူနဲ႔သေဘာမတူေၾကာင္း ယဥ္ေက်းစြာေျပာလိုတဲ့အခါ (သို႔) ထိုသူကို အမွန္ျပဳျပင္ေပးလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳပါတယ္။

– I find James a bit dull. (ဂ်ိမ္း(စ)က နည္းနည္းေတာ့ ၿငီးေငြ႕ဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္တယ္။)

He’s actually very nice when you get to know him. (သူန႔ဲ ရင္းႏွီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ္ေတာ့ သေဘာေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ။)

– That Picasso is amazing. (အဲဒီ ပီကာဆိုရဲ႕ ဒီပန္းခ်ီကားက အံ့ၾသစရာေကာင္းလိုက္တာ။)

Actually it’s by Braque. (တကယ္ေတာ့ အဲဒါ ဘရက္(ခ) ဆြဲတာ။)

I’m afraid ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေစမယ့္ (သို႔) စိတ္ပ်က္ေစမယ့္ (သို႔) စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ စကားကိုေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

– Things haven’t been going well here, I’m afraid. (စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒီမွာေတာ့ အရာရာတိုင္းဟာ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတယ္။)

– I’m afraid that I can’t accept this job. (စိတ္မေကာင္းေပမယ့္ ဒီအလုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံႏိုင္ ပါဘူး။)

– I’m afraid to say that I found the book very dull. (အားနာေပမယ့္ စာအုပ္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။)

– Did the forget to do it? I’m afraid so. (သူလုပ္ဖို႔ေမ့သြားသလား? စိတ္မေကာင္းေပမယ့္ ဟုတ္ပါတယ္။)

– Will John be there? I’m afraid not. (ဂၽြန္ေရာအဲဒီမွာ ရွိမွာလား? စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။)

Macmillandictionaryblog.com မွ Liz Potter ၏ Ways of being polite မွ ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ဆို ထားတာျဖစ္ပါတယ္။