တစ္နာရီတိုင္းတြင္ Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း အလံုးေရ ၄၈,၀၀၀ ေရာင္းခ်ေနရ ဟုဆို

11133735_1588361268069806_7689705927910891128_n.jpg

တစ္နာရီတိုင္းတြင္ ကမာၻအႏွံ႔ Samsung မိုဘိုင္းဖုန္း အလံုးေရ ၄၈,၀၀၀ ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း Samsung Myanmar ၏ Head of Marketing ျဖစ္သူ Mr.Richard က ေျပာသည္။

အထက္ပါ အေရအတြက္အတိုင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္နည္းတူ တစ္နာရီတိုင္း တစ္နာရီတိုင္းတြင္ Samsung TV အလံုးေရေပါင္း ၅,၄၀၀ ကိုလည္း ေရာင္း ခ်ေနရေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ Samsung အေနျဖင့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ TV, Smartphone, Smartwatch, ေရခဲေသတၱာ အစရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါပစၥည္းမ်ားမွာ ကမာၻတစ္ဝန္း ေစ်းကြက္ေဝစု အမ်ားဆံုး ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းတြင္လည္း ယင္း ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္အျပင္ လူမႈစီးပြားအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။