SAMSUNG Galaxy Tab A

SAMSUNG-Galaxy-Tab-A--(1).jpg

၉.၇ လက္မအက်ယ္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး 4G LTE  ကြန္ရက္အထိ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ SAMSUNG Galaxy Tab A ျဖစ္သည္။ 2G, 3G, 4G ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး  Android 5.0 lollipop OS ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္။ Quad Core 1.2 GHz  CPU ႏွင့္ RAM  2GB ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္။ Internal Storage memory 16GB ပါ၀င္သည္။  ေနာက္ေက်ာဘက္အျခမ္းတြင္ 5MP ရွိသည့္ ကင္မရာပါဝင္ၿပီး စကရင္ဘက္အျခမ္းတြင္ 2MP ရွိသည့္ ကင္မရာ ပါဝင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၄၃၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Anycall Mobile မႏၲေလး ဖုန္း – ၀၂-၇၁၁၂၂ ႏွင့္ ရန္ကုန္ ၀၁-၅၀၀၁၇၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။