File Manager

File.jpg

iPhone, iPad အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္သည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ iOS Device တစ္ခုအတြင္းရွိ ဖိုဒါမ်ား၊ ဖိုင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ ဖန္တီးေပးထားၿပီး၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို သီးသန္႔ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သလို၊ အျခားေသာဖိုင္မ်ားဖိုဒါမ်ားကိုလည္း သီးသန္႔ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အတြက္လည္း Viewer ထည့္သြင္းေပထားသည္။

အဆိုပါ App ကိုယခင္က iTunes တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၄.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါမွာေတာ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 8.2 ႏွင့္ အထက္တြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။