ဖုန္းေစ်းႏႈန္း ခန္႔မွန္းျခင္းၿပိဳင္ပြဲ Kenbo Smartphone မွ ျပဳလုပ္မည္

11225352_10204338908173915_5929507747307564842_n.jpg

ဖုန္းေစ်းႏႈန္း ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ Like & Share ၿပိဳင္ပြဲကို Kenbo Smartphone မွ ေမလ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္အရ Kenbo Smartphone ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Kenbo Smartphone မွ အသစ္ထြက္ရွိထားေသာ Fly021 ေမာ္ဒယ္စမတ္၏ ေစ်းႏႈန္း အား ေပးထားသည့္ တန္ဖိုးေျခာက္မ်ဳိးထဲမွ တစ္ခုကို ခန္႔မွန္းေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္ ပါရွိေသာ Facebook စာမ်က္ႏွာအား မိမိ၏ စာမ်က္ႏွာေပၚသို႔ Share လုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆုံး ေစ်းႏႈန္းခန္႔မွန္း အေျဖမွန္သူ အေယာက္ ၂၀ သည္ Fly021 စမတ္ဖုန္းတစ္လုံးစီ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ အေျဖခန္႔မွန္းသူ အေယာက္ ၃ဝဝ သည္ အျခား အမွတ္တရ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ Share လုပ္လိုက္သည့္စာမ်က္ႏွာမွ Like အမ်ားဆုံး ရရွိပါကလည္း အမ်ားဆုံးရရွိသူ ၃ ေယာက္အား ေရြးခ်ယ္၍ Kenbo စမတ္ဖုန္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။