စစ္တပ္အတြင္း စမတ္နာရီ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းကို တ႐ုတ္တားျမစ္

10610714_10152906418722825_6681104725747395067_n.jpg

တ႐ုတ္စစ္တပ္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္ ဝတ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္စစ္တပ္၏ တရားဝင္ သတင္းစာျဖစ္ေသာ People’s Liberation Army Daily မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ တပ္သားသစ္ တစ္ဦးသည္ စမတ္နာရီကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ အေနျဖင့္ ရရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတြက္ အထက္ပါအတိုင္း တားျမစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက နန္က်င္း အေရွ႕ဘက္ရိွ ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ စစ္သားတစ္ဦးက ၎၏ စမတ္နာရီကို အသံုးျပဳကာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား၏ တာဝန္က်ရာ ေနရာကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူခဲ့ေၾကာင္း PLA Daily မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဌာနက “အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး တည္ေနရာအခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပႏိုင္သလို အသံျဖင့္ ေခၚဆိုမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို စစ္မႈထမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းဟာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး “စစ္သားတစ္ေယာက္က အရည္အေသြးျမင့္ အသံနဲ႔ ဗီဒီယိုအျပင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏိုင္သလို အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပို႔ႏိုင္တဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က စစ္တပ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကို ေျခရာခံေစႏိုင္မယ့္ အလားအလာရိွပါတယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: BBC