တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရိွ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ အသံုးျပဳျခင္းကို ဂ်ပန္ တားျမစ္

11049591_10152906260462825_3621608702613180225_n.jpg

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ႐ံုးခန္းေခါင္မိုးေပၚတြင္ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ (drone) တစ္စင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ရိွ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ drone အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ အမ်ားျပည္သူ ပန္းၿခံ ၈၁ ခုတြင္ drone မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ အေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကး ယန္း ၅၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၇) ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အထက္ပါ အေျပာင္းအလဲသည္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းေခါင္မိုးတြင္ ေရဒီယိုသတၱိၾကြ သတၱဳတစ္မ်ိဳး သယ္ေဆာင္ထားသည့္ drone တစ္စင္းကို ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အသက္ ၄၀ ႏွစ္အရြယ္ ယာဆူ႐ို ယာမာမိုတိုကို တိုက်ိဳရဲအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယာမာမိုတိုကမူ ၎အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ မူဝါဒအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

တိုက်ိဳအစိုးရအဖြဲ႕က drone မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Japan News မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: BBC