Bluetooth mini Speaker

Bluetooth-mini-Speaker-.jpg

အိတ္ေဆာင္၊ ခရီးေဆာင္အျဖစ္သံုးႏိုင္ၿပီး အသံထြက္ အရည္အေသြး၊ ၾကည္လင္ျပတ္သား ေကာင္းမြန္ေသာ Stereo စနစ္သံုး Bluetooth Speaker ျဖစ္သည္။ Music ဟု အမည္ရၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ Fancy ပံုစံ အေရာင္ သံုးေရာင္စပ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ Bass အသံထြက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု သိရသည္။ ဖုန္း၊ Laptop, Tablet မ်ားကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ျဖစ္ေစ Bluetooth စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေတးဂီတ၊ တရား၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Micro SD ကတ္သြင္းၿပီး အသံုးျပဳနားဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Bass Expended System ပါဝင္သည့္အတြက္ အသံထြက္ ပိုေကာင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ စပီကာအရြယ္အစားမွာ ၄၅ မီလီမီတာရွိၿပီး အသံထြက္အား ၃ ဝပ္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Bluetooth အကြာအေဝး ၁၀ မီတာအထိ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး Built in battery မွာ တစ္ခါအားအျပည့္သြင္းထားပါက ၅ နာရီအထိ ဆက္တုိက္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ DC 5V ျဖင့္ အားသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ၊ AC Adaptor တုိ႔ျဖင့္ အားျပန္သြင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၉,ဝဝဝ ျဖစ္ၿပီး New Life ဖုန္း – ၀၉-၄၃၁၆၄၆၃၂၊ ၀၉-၂၅၄၇၁၄၁၆ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။