ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ခြင့္ရ ဂုဏ္ျပဳ ထုတ္ေဝသည့္ AYA U 20 Visa Card သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္

11261676_10204729287571918_8429825843003001025_n.jpg

ကမာၻ႔ဖလား U 20 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ ယူ ၂၀ အသင္းအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ေဝထားေသာ AYA U 20 Visa Card အား သက္ တမ္းႏွစ္ႏွစ္ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ AYA U 20 Visa Card အား ဧရာဝတီဘဏ္မွ ထုတ္ေဝမိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး AYA U 20 Visa Card မွာ တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ အသံုးျပဳေနသည့္ ဗီဇာ ကတ္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ကာ ျမန္မာအသင္း ဂုဏ္ျပဳအမွတ္တရ ဒီဇိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရသည္။

AYA U 20 Visa Card တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူ႐ို၊ စင္ကာပူေဒၚလာတို႔ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေအတီအမ္စက္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၄၀ သန္းေက်ာ္၊ POS Terminal ၃၈ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္တို႔တြင္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Limited Edition အျဖစ္ ကတ္အေရအတြက္ ၂,၀၀၀ သာ ထုတ္ေဝသြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါကတ္ အသံုးျပဳရင္း ေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအတီအမ္မ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ အထိ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကတ္စာရင္းထဲသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာ ေငြက်ပ္တန္ဖိုး ထည့္သြင္းသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Visa Card အသံုးျပဳသည့္ အတိုင္း အြန္လို္င္းေပၚမွ ေစ်းဝယ္ယူျခင္း၊ ေအတီအမ္စက္မ်ားတြင္ ေငြထုတ္ျခင္း၊ POS မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ တန္ဖိုးအထိ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။