Laptop PC Carrying Bag

Laptop-PC-Carrying-Bag-.jpg

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ ELECOM အမွတ္တံဆိပ္ ZSB-IB026BK ႏွင့္ ZSB-IB027BK ေမာ္ဒယ္ Laptop  PC Carrying Bag ျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္႐ိုးခ်ဳပ္သား ေသသပ္လွပၿပီး အႀကမ္းခံႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ အိတ္အတြင္း
သားကို Zero Shock အသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ မိမိ Laptop၊ Tablet ကို ထိခိုက္ပြန္းပဲ့မႈမ်ားဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေပါ့ပါးခိုင္ခံ့ေသာ အိတ္ျဖစ္ၿပီး သြားေလရာ အလြယ္တကူ ယူေဆာင္ သြားႏိုင္သလို စတိုင္က်လွပေစမည္ ျဖစ္သည္။ 13.3 inch wide ႏွင့္ (15.4 ~16.4 inch wide အတြက္ အိတ္မ်ားလည္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ 13.3 inch wide အတြက္ တန္ဖိုးမွာ ၂၁,၆၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး 15.4 ~ 16.4 inch wide မွာ တန္ဖိုး ၂၃၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။CYBER PLUS ဖုန္း – ၀၁-၂၂၁၇၉၂ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၀၅၆၄၈၃ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။