အင္တာနက္တီဗီ content အတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ Xiaomi ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမည္

xiaomi.jpg

တ႐ုတ္မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Xiaomi သည္ အင္တာနက္တီဗီ content အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း တ႐ုတ္လူမႈေရး မီဒီယာဆိုက္ Weibo ၏ blog post တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ blog post တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီ Sina မွအမႈေဆာင္ေဟာင္း ခ်န္တုန္ႏွင့္ အင္တာနက္ တီဗီထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ Xiaomi ၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ခၽြမ္ဝမ္တို႔က content အတြက္ ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Xiaomi သည္ မိုဘိုင္းေစ်းကြက္တြင္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္တြင္လည္း ကမ႓ာ့တတိယ အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Samsung ႏွင့္ Apple တို႔၏ေနာက္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Xiaomi ကိုေစ်းႏႈန္း သက္သာသည့္ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ tablet ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ လူသိမ်ားခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Xiaomi သည္ Mi TV ႏွင့္ Mi-Box set-top-box အပါအဝင္ စမတ္တီဗီ ထုတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည့္ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref : CNET