စမတ္ဖုန္းအလြန္အကြ်ံသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္ျပားႏိုင္ဟု တ႐ုတ္စစ္တမ္းတစ္ခုဆို

10986503_10152893006817825_4449474935974560922_n.jpg

ညေနခင္းတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးက မိုဘိုင္းဖုန္း အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲသည့္အခါ အိမ္ေထာင္ေရး ပ်က္ျပားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ACWF) ၏ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စမတ္ဖုန္းအသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် မိဘႏွင့္သားသမီး ဆက္ဆံေရးတြင္ အႏုတ္လကၡဏာ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းအေနျဖင့္ တစ္ညလွ်င္ ၎တို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို တစ္နာရီခန္႔ ပိတ္ထားကာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူရွိေနသင့္ေၾကာင္း အဆိုပါ စစ္တမ္းတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

ACWF ၏ စစ္တမ္းသည္ လူေပါင္း ၃၁,၃၄၄ ဦးအေပၚ စာရင္းေကာက္ယူ၍ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး သုေတသီမ်ားက မိသားစုမ်ား ေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ဖုန္းမ်ားအလြန္အကၽြံ အသုံးျပဳေလ့ရွိသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားက ၎၏စမတ္ဖုန္းကို အိမ္ေထာင္ဖက္ထက္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ေနပါက အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ၎တို႔အိမ္ေထာင္ဖက္ထက္ ဖုန္းကိုအာ႐ုံစိုက္ေနပါက အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚႏို္င္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စမတ္ဖုန္း အလႊန္အကၽြံသုံးစြဲသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး စမတ္ဖုန္း အလြန္အမင္း စြဲလမ္းလာသူအေနျဖင့္ ဖုန္းအားကုန္သည့္အခါမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာရွိေသာအခါမ်ိဳးတြင္ ေဒါသႀကီးျခင္းႏွင့္ အစိုးရိမ္လြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္လူမ်ိဳး စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးက Changjiang သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါ စစ္တမ္းသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး မိသားစုမ်ားအေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားမိသားစုမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ နည္းပါးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: TechInAsia