iBootsUp for Mac

iBoots.jpg

အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႏွးေကြးေနသည့္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသံုးစဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ iBootsUp ေဆာ့ဖ္ဝဲဟာ Hard Disk အတြင္း အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ Memory သံုးစဲြမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဒါ့အျပင္ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲမွာ Security အတြက္ Firewall စနစ္ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး System အတြင္းက မလိုလားအပ္တဲ့ ဖိုင္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားတာကို ေတြ႕ ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဖိုင္အရြယ္အစားကေတာ့ 5.95MB ခန္႔သာရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။