Samsung 40” 3D Smart TV

Samsung-40”-3D-Smart-TV.jpg

Samsung  အမွတ္တံဆိပ္ လက္မ ၄၀ အရြယ္အစား Full HD (1920 x 1080) Resolution အမ်ိ ဳးအစား3D Smart TV ျဖစ္သည္။ 3D Hyper Real Engine ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ 3D ဇာတ္ကားမ်ားကို ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္တိုင္း ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီးထစ္ျခင္း မရွိေသာ Clear Motion Rate 400 Hz နည္းပညာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ Wireless Lan Built in ႏွင့္ Browser ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Smart Internet TV ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (Facebook, Youtube, Skype) အစရွိသည့္တို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္
မည္ ျဖစ္သည္။ Wifi Direct, All Share, Digital Tuner (DVB- T2), Smart Remote Control ႏွင့္ 3D ဇာတ္ကားမ်ား ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ 3D Active Glass  မ်က္မွန္ေလးလက္ ပါဝင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ အမ်ိ ဳးအစားျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ၆၅၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ Multi Generation ဖုန္း – ၀၉ ၇၃၂၄၀၁၂၃ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။