Facebook က တိုးတက္မႈမ်ား ျ ပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု Telenor ၏ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ á

Update-News_5_0.jpg

လူမႈကြန္ရက္ဆိုသည္မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္သည့္ ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္႐ံုသာမက တိုးတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ဟု Telenor မွ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Mehrotra က ေျပာသည္။

Telenor အေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Facebook ကို အသံုးခ်၍ ၎တို႔၏ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း Mr. Mehrotra က ယခုကဲ့ သို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“လူမႈကြန္ရက္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္တဲ့ ဆိုက္တစ္ခုတင္ မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အားေပး ေနသူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

Telenor ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲျဖစ္သူတုိ႔သည္ မၾကာေသးခင္က Telenor Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ လူဦးေရ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ အမ်ားအျပားကိုလည္း လက္ခံရရွိခဲ့ၾကသည္။

လူမႈကြန္ရက္ကိုအသံုးခ်၍ ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္ကို ပိုမိုခိုင္မာလာေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Telenor Myanmar သည္ Facebook ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္း ေမာ္လၿမိဳင္၌ သြားေရာက္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈကြန္ရက္အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။