အသစ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ Web browser ၏အမည္ကို Microsoft ထုတ္ျပန္

11163809_10152886997422825_7282030344848829513_o.jpg

Microsoft ၏ web browser သစ္၏ အမည္မွာ Edge ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ browser ကို Windows 10 ႏွင့္အတူ တင္ပို႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Internet Explorer ေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ၏ operating systems ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ ဒုဥကၠ႒ဂ်ိဳးဘဲလ္ဖီအိုုရီက ကုမၸဏီ၏ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် Build developers ကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

Edge browser သည္ ယခင္ browser ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး notation tool လည္း ပါဝင္လာကာ သုံးစြဲသူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ digital assistant Cortana ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေပးထားေၾကာင္း ဘဲလ္ဖီအိုုရီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအတြက္ ယခုအမည္သည္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ညႊန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၎အမည္သည္ ဝက္ဘ္သုံးစြဲမႈ၏ ေခတ္သစ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို သတိအျပဳမိဆုံး developer မ်ားကိုလည္း ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ဘဲလ္ဖီအိုုရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Edge တြင္ Chrome ႏွင့္ Firefox extension မ်ားအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပါဝင္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ developer မ်ားအေနျဖင့္ browser သစ္၌ ႏွစ္သက္ရာ plug-in မ်ားအား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Independent